Regulamin

CROSS URAZ DUATHLON (CUD)

1 kwietnia 2023

CUD CLASSIC 5-20-2,5

CUD MAX 10-40-5

CROSS BIKE 40

CEL ZAWODÓW

 1. Propagowanie aktywności sportowej, w szczególności biegania i jazdy na rowerze.
 2. Promocja Portu Uraz

ORGANIZATOR

 1. Klub Sportowy TMTeam

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w 1 kwietnia 2023r.
 2. Miejsce zawodów: Miasteczko Portowe, ul. Portowa 1, 55-120 Uraz (ok. 20 km od Wrocławia).
 3. Start: godzina 11:00 (CUD MAX), 12:00 (CUD CLASSIC), 12:05 (CROSS BIKE). Godziny startów mogą ulec zmianie.
 4. Biuro zawodów: w miejscu startu/mety (Port Uraz), czynne w godzinach 8:30 – 10:55.
 5. Każdy zawodnik duathlonu, w biurze zawodów, otrzyma  opaskę na rękę umożliwiającą wejście do strefy zmian i tylko z opaską będzie możliwe wejście do strefy zmian.

Dystanse

 • CUD CLASSIC: 5 km biegu (2 pętle), 20 km roweru (2 pętle), 2,5 km biegu (1 pętla),
 • CUD MAX: 10 km biegu (4 pętle), 40 km roweru (4 pętle), 5 km biegu (2 pętle),
 • CROSS BIKE: 40 km roweru (4 pętle).

Nawierzchnia tras: drogi polne, leśne, asfalt oraz kostka

Limity czasowe:

 • CUD CLASSIC (2,5-20-2,5) – 2h 30min
 • CUD MAX (10-40-5) – 3h45min
 • CROSS BIKE (40km) – 3h

HARMONOGRAM ZAWODÓW 1 kwietnia

 1. 8:30 – 10:55 – wstawianie rowerów i sprzętu do strefy zmian,
 2. 8:30 – 10:45 – zapisy i odbiór pakietów startowych w miejscu startu/mety (PORT URAZ),
 3. 10:50 – zamknięcie strefy zmian (dla wszystkich dystansów), brak możliwości wstawienia roweru,
 4. 10:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów i krótka odprawa techniczna,
 5. 11:00 – start CUD MAX
 6. 12:00 – start CUD CLASSIC
 7. 12:05 – start CROSS BIKE
 8. 14:45 – dekoracje i wręczenie nagród zawodnikom
 9. 14:00 – 15:40 – wydawanie rowerów ze strefy zmian

Harmonogram zawodów może ulec zmianie w wyniku odgórynych obostrzeń i wymogów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach CUD CLASSIC posiadają osoby, które w dniu 31.03.2023 r. będą miały ukończone 16 lat, oraz 18 lat do zawodów CUD MAX, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach. Wszyscy zawodnicy, którzy w dniu zawodów nie będą mieć ukończonych 18 lat zobowiązani są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica/opiekuna do pobrania TUTAJ.
 2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair;  przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo!
 3. Każdy uczestnik zawodów rejestrując się do startu zaznacza akceptację regulaminu i zgodę na udział w zawodach i starcie z własnej woli i na własne ryzyko.
 4. W przypadku odbioru pakietu za kogoś – należy przynieść podpisane „PEŁNOMOCNICTWO do odbioru pakietu oraz oświadczeń w imieniu właściciela pakietu”, takie pełnomocnictwo można pobrać TUTAJ.
 5. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzyma opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetów oraz dostęp do miejsc przeznaczonych tylko dla zawodników.
 6. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.
 7. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do zawodów oraz płatności przyjmujemy tylko i wyłącznie przez formularz internetowy. Można zapisywać się również dniu zawodów.
 2. Limity uczestników:  CUD CLASSIC – 150 zawodników, CUD MAX – 50 zawodników, CROSS BIKE – 100 zawodników.
 3. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zawodnika z listy startowej po 7 dniach od zapisania się o ile nie opłacił startowego.

 KLASYFIKACJE

CUD CLASSIC

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe K/M: JUNIOR (do 19 lat), K/M (20- 29 lat), K/M 30  (30- 39 lat), K40+ , M40, M50, M60+

CUD MAX

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

CROSS BIKE

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn

NAGRODY

CUD CLASSIC

I miejsce OPEN K i M – 300pln + puchar CUD

II miejsce OPEN K i M – 200pln + puchar CUD

III miejsce OPEN K i M – 150pln + puchar CUD

Miejsca I – III w kategoriach wiekowych – statuetki

CUD MAX i CROSS BIKE

I miejsce OPEN K i M – puchar CUD
II miejsce OPEN K i M – puchar CUD
III miejsce OPEN K i M – puchar CUD

Kategorii wiekowych – brak.

Odbiór nagród finansowych odbywa się osobiście tylko bezpośrednio po dekoracji – nagroda wypłacana jest w gotówce w biurze zawodów. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest konieczność uczestniczenia w dekoracji.

Zachęcamy potencjalnych sponsorów do kontaktu i wsparcia naszych działań.

OPŁATY STARTOWE

Pakiet Startowy zawiera:

 1. Czapkę lub BUFF’a – Duathlony – dasz radę!
 2. Komplet numerów startowych
 3. Pamiątkowy medal na mecie
 4. Bufet w trakcie zawodów oraz w strefie finiszera
 5. Koszty organizacji zawodów: zabezpieczenie medyczne, sędziowskie, chipowy pomiar czasu, organizacja i oprawa medialna zawodów itd.
 6. Nagrody dla zawodników.

CUD MAX, CUD CLASSIC

 • 99 pln – do 31 grudnia 2022r.
 • 139 pln – do 31 stycznia 2023r.
 • 159 pln – do 20 marca 2023r.
 • 159 pln – od 21 marca 2023r. – bez gwarancji pełnego pakietu startowego.

CROSS BIKE

 • 79 pln – do 31 grudnia 2022r.
 • 89 pln – do 31 stycznia 2023r.
 • 99 pln – do 20 marca 2023r.
 • 99 pln – od 21 marca 2023r. – bez gwarancji pełnego pakietu startowego.

Do pakietu, przy zapisach można dokupić:

 1. Dobrej jakości koszulkę techniczną CUD’u – 49zł.

Opłaty startowe prosimy przelać tylko za pomocą przelewów Online

Faktury wystawiamy na żądanie, do 30 dni od opłaty. W takim przypadku proszę wysłać email na adres: biuro@pucharsportow.pl

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

UWAGA: W przypadku braku możliwości organizacji zawodów z powodu obostrzeń covidowych, na które w oczywisty sposób nie mamy wpływu oraz w przypadku bardzo niepewnej sytuacji, która będzie skutkowała decyzją o przeniesieniu, wszyscy zapisani automatycznie zostaną przeniesieni na termin jesienny Cross Uraz Duathlon – 25 września 2022, a jeśli ta będzie odwołana to na kolejną edycję w roku 2023. A w przypadku rezygnacji z kolejnego startu obowiązywać będą ogólne zasady dotyczące rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z zawodów:

 1. do 28 lutego – zwrot 75% kwoty,
 2. po tym terminie nie ma możliwości zwrotu środków,

Przepisanie zawodnika 30 pln – do 28 lutego. Po tym terminie nie ma możliwości przepisania zawodników.

W przypadku rezygnacji należy wysłać email pt: “rezygnacja z zawodów” na adres: biuro@pucharsportow.pl, podając Imię i Nazwisko, i jakie zawody chodzi, z oświadczeniem o rezygnacji.

W przypadku przepisania zawodnika, osoba zapisana musi wysłać email pt:  „zmiana zawodnika” podając na kogo ma być pakiet przepisany (nie odwrotnie) wraz z potwierdzeniem przelewu kwoty za przepisanie. Osoba na którą mamy przepisać pakiet MUSI BYĆ zapisana na te zawody. Wtedy nowa osoba zostanie oznaczona jako opłacona, a osoba rezygnująca będzie wykreślona z listy startowej. Nie podmieniamy nazwisk.

Nr konta do rozliczeń za przepisanie: 34 1750 0012 0000 0000 3992 8377  (PNB Paribas). KS TMTeam, ul.Racławicka 51/4, Wrocław

RUCH DROGOWY 

 1. Jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy zamkniętym ruchu drogowym. Jednak dopuszczamy możliwość, że na jednym odcinku ok. 1,5km będzie częściowo otwarty ruch. Poza tym droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz trzymać się prawej strony jezdni – dotyczy przede wszystkim asfaltowych odcinków na etapie rowerowym!

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU, KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY

 1. Na wszystkich dystansach punkty żywieniowe będą zlokalizowane następująco:
  • Na odcinku rowerowym jeden punkt żywieniowy na każdej pętli (ok. 200m od startu).
  • Na odcinku biegowym jeden punkt żywieniowy w bazie zawodów (na początku pętli)
 2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego i ma pozostać zapięty do odstawienia roweru na stojak (bądź przekroczenia mety w przypadku CROSS bike).
 3. Śmiecenie na trasie biegowej i rowerowej, poza „strefą zrzutu” miejscami do tego wyznaczonymi będzie powodować dyskwalifikację. Strefy zrzutu będą się znajdować do 200m od bufetu – na trasie rowerowej, oraz 50m od miejsca startu – na trasie biegowej
 4. Numer startowy podczas biegu musi być umieszczony z przodu zawodnika.
 5. Numery startowe na rowerach będą umieszczane pod sztycą (duathlon) oraz na kierownicy (Cross Bike).
 6. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie inne zachowania korzystające ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.
 7. Wstawianie rowerów  do strefy zmian jest dozwolone do godziny 10:50. O godz. 10:50 wszyscy zawodnicy zostają wyproszeni ze strefy zmian.
 8. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 13.30 do godziny 15.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.
 9. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 4. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 13:45 w dniu zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe – w tym stan epidemii i związanymi z tymi obostrzeniami, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
 6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.
 7. Wszystkich zawodników startujących w zawodach Cross Uraz Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, odmówienia startu zawodnikowi oraz zmiany godziny startu bez podawania przyczyn.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.