UltraTriathlon

Regulamin zawodów 

ULTRATRIATHLON 2015

WROCŁAW – SŁAWA – ZIELONA GÓRA 

Na dystansie – 10km/480km/84,4km

CEL ZAWODÓW
1. Wyłonienie najlepszego „ultrasa” triathlonowego w tej części Europy.

2. Sprawdzenie granic wytrzymałości i siły charakteru uczestników.

ORGANIZATOR
I Rock Triathlon, Platforma Sportów Wytrzymałościowych

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody  odbędą się w dniach 11-13 września 2015 r.
 2. Zawody odbywają się na dystansie 515km (10km pływania, 421km rowerowania, 84km biegu).
 3. Start zawodów, każdego dnia jest o godzinie 6.00.
 4. Wyścig odbywa się w III etapach:
 5. 11 września (1 dzień): 10km pływania + 145km kolarstwa, start jest we Wrocławiu – Kąpielisko Glinianki a meta w Sławie.
 6. 12 września (2-gi dzień): 276km kolarstwa, start Sława z metą w Zielonej Górze,
 7. 13 września (3-ci dzień): 84km biegu, start i meta w Zielonej Górze.

Szczegóły miejsc startu i finiszów w poszczególnych dniach pojawią się do końca maja.

 1. Biuro zawodów będzie uruchomione na terenie Kąpieliska Glinianki we Wrocławiu, w godzinach 12.00-18.00 w czwartek 10 września.
 2. Limit czasowy każdego dnia wynosi 11 godzin.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest:
 • zgłoszenie się na stronie ultratriathlon.pl,
 • przesłanie emailem, na adres: biuro@pucharsportow.pl, udokumentowanych wyników w zawodach na dystansach IronMan oraz/lub innych zawodach pływackich, rowerowych i biegowych o charakterze ULTRA, z okresu 2 lat poprzedzających zawody,
 • dostarczenie kopii zaświadczenia od lekarza sportowego  o braku przeciwwskazań do wzięcie udziału w zawodach wytrzymałościowych na dystansie ULTRA, zaświadczenie w dniu zawodów nie może być starsze niż 9 miesięcy,
 • ukończenie 23 lat oraz dostarczenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

LIMIT ZAWODNIKÓW – 40 osób.

PŁYWANIE

 1. Pływanie w piankach jest obowiązkowe.
 2. Dopuszczone są neoprenowe kaptury na głowę
 3. Każdy zawodnik musi przez cały czas pływania mieć założony czepek dostarczony przez organizatora.
 4. Będzie możliwość ustawienia swoich posiłków regeneracyjnych przy brzegu.
 5. Pływanie będzie w 10ciu 1kilometrowych pętlach. Po każdej pętli będzie możliwość skorzystania z bufetu i dostępnej wody do pica.
 6. Limit czasowy na pływanie wynosi 5 godzin, po tym czasie osoby pozostające w wodzie będą zobowiązane do zakończenia zawodów.

 

KOLARSTWO

 1. Ruch uliczny w żadnym miejscu nie będzie zamykany przez organizatorów.
 2. Każdy uczestnik zawodów musi PRZEZ CAŁY CZAS ZAWODÓW BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO!
 3. Światła, przejazdy kolejowe, roboty drogowe, korki uliczne nie będą w żaden sposób kontrolowane przez organizatorów i każdy uczestnik jest zobowiązany do dopasowania się do aktualnych warunków na trasie.
 4. Wszelkie decyzje i działania na trasie kolarskiej odbywają się na ryzyko zawodnika.
 5. Na trasie co ok. 30-50km będą rozstawione punkty kontrolne, na których każdy zawodnik będzie musiał się zameldować oraz okazać dostarczoną „KSIĄŻKĘ TRASY” do podpisania przez znajdującą się na punkcie osobę weryfikującą.
 6. Przez całą trasę, obowiązuje bezwzględny zakaz draftingu, korzystania z tunelu aerodynamicznego innych uczestników ruchu oraz korzystania z pomocy osób trzecich. Odległość pomiędzy zawodnikami powinna być utrzymywana
 7. Każdy uczestnik dostanie szczegółową i zalecaną trasę przejazdu, dopuszczone jest korzystanie z urządzeń nawigujących oraz dopuszczona jest modyfikacja trasy przez zawodnika, pamiętając jednocześnie o konieczności zameldowania się NA KAŻDYM PUNKCIE KONTROLNYM.
 8. Na każdym punkcie kontrolnym będą rozstawione punkty odżywcze zawierające owoce, czekoladę, odżywki, wodę i izotonic.
 9. Jeśli uczestnik będzie chciał korzystać z własnych zasobów, musi je we własnym zakresie zorganizować. Zabrania się dostarczanie, podawania jakichkolwiek rzeczy przez osoby trzecie podczas jazdy oraz w miejscach gdzie takie działania w jakikolwiek mogą zagrozić uczestnikowi zawodów lub innym uczestnikom ruchu drogowego.
 10. Zabrania się śmiecić podczas jazdy, wszelkie puste butelki i opakowania można będzie zostawić w punktach kontrolnych albo należy wyrzucać do śmietników podczas jazdy.
 11. Zabrania się wjazdu na drogi szybkiego ruchu oraz z zakazem jazdy rowerem.
 12. Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania przy sobie przez cały czas jazdy:

– telefon komórkowy – numer podany przy zgłoszeniu

– oświetlenie roweru o ile jazda będzie przy niedostatecznej widoczności, światła odblaskowe – w dzień.

– dowód osobisty.

 1. Dopuszcza się zmianę trasy, lub chwilowy zjazd z zaproponowanej trasy w celu np. toalety, odpoczynku itp.: każdorazowo jednak o takich decyzjach należy bezwzględnie powiadomić organizatora.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, zdarzeń losowych, kolizji i innych nieprzewidzianych wypadkach BEZWZGLEDNIE NALEŻY O TYM POINFORMOWAĆ TELEFONICZNIE ORGANIZATORA. Organizator w miarę możliwości zapewni pomoc techniczna, medyczną lub inną potrzebną w danym momencie.

 

BIEG

 1. Każdy zawodnik musi przebiec lub przejść wyznaczony dystans bez żadnej pomocy osób trzecich.
 2. Od 42km dopuszcza się suport innego biegacza (Suport nie może przemieszczać się na rolkach, rowerem czy w podobny sposób, może jedynie biec z zawodnikiem).

 

NAGRODY I ŚWIADCZENA:

 1. Zostaną podane po dokładnym oszacowaniu budżetu i zapoznaniu się z możliwościami organizacyjnymi.

OPŁATY STARTOWE

Wpłata do 30 maja – 850pln,

Wpłata do 30  lipca – 1000pln,

Faktury wystawiamy do 7 dni od wpłaty.

Opłaty startowe prosimy przelać na konto: Platforma Sportów Wytrzymałościowych, ul.Racławicka 51/4, 53-149 Wrocław. Nr konta: 82 1140 2004 0000 3002 3926 2579 (mBank)

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH

W przypadku rezygnacji do 30 czerwca zawodnik otrzymuje zwrot 75% wpłaconej kwoty.

Od 1 czerwca nie będzie możliwości zwrócenia wpisowego.

W każdym przypadku należy wysłać email pt: „rezygnacja z zawodów” na adres: biuro@pucharsportow.pl. Termin zwrotu: do 7 dni od wysłania rezygnacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie kolarskiej.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom podstawowe ubezpieczenie OC.
 4. Zawodnicy mogą uzupełniać zapasy płynów i żywności w punktach kontrolnych lub w napotkanych po drodze sklepach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trackie trwania zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nakazania zawodnikowi poddania się badaniu przez lekarza oraz do wycofania zawodnika z zawodów jeśli wsparcie medyczne uzna, że zawodnik nie jest zdolny do kontynuowania zawodów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 8. Regulamin może ulec drobnym zmianom i uzupełnieniom.