O TEGOROCZNEJ EDYCJI

Chcielibyśmy zaznaczyć, że tegoroczna edycja jest edycją zerową (testową), koleżeńską,  realizowaną przy minimalnych nakładach organizacyjnych, więc prosimy o odpowiednie podejście i liczymy na wyrozumiałość startujących jeśli pojawią się jakieś trudności w trakcie trwania zawodów. Także limit zawodników jest ograniczony i wynosi 100 osób.

Start odbędzie się w Borzygniewie, w gminie Mietków nad Zalewem Mietkowskim.

Wpisowe pokrywa niezbędne wydatki, nie mamy żadnego wsparcia od nikogo, nie przewidujemy nagród, drogi nie będą wyłączone z ruchu (przynajmniej nie całkowicie – to zależy na ile Policja zgodzi się wesprzeć nasze zawody).

triathlon mietkow

Zapewniamy, że będziemy się starali aby stworzyć atmosferę koleżeńskiej rywalizacji i dostarczyć wszystkim startującym, najlepsze jakie się da, warunki do wypróbowania swoich sił, przetestowania możliwości i rywalizacji z kolegami i koleżankami. Po zawodach mamy nadzieję na wspólny posiłek regeneracyjny, wymianę doświadczeń i lepsze poznanie się w barze na przystani.

A dalej mamy nadzieję na kontynuację tego wydarzenia w kolejnych latach!
Zapraszamy do Mietkowa!

WIĘCEJ WPISÓW