Regulamin

Regulamin Biegu

Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka

31 grudnia 2022r. (sobota)

Cel imprezy:

Popularyzacja imprez biegowych.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, nawet w sylwestra.

Organizator:

KS TMTeam

Miejsce, termin i dystans zawodów:

Park Grabiszyński 31 grudnia 2022 roku,

Start biegów:

Wrocławska Dycha: godz: 11.00.

Wrocławska Piątka: godz. 11.15.

Limit czasowy: Wrocławska Piątka: 50 min, Wrocławska Dycha: 1 h 25 min.

Limit uczestników: Wrocławska Piątka: 300 osób, Wrocławska Dycha: 600 osób.

Zgłoszenia

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny: https://wroclawska-10.pl/w10-sylwester/zapisy

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do startu zawodów.

– Biuro zawodów będzie czynne od 9:00 do 10:55.

Program imprezy 

31 grudnia 2022 r. – Park Grabiszyński

– 9.00-10.55 – zapisy, odbiór numerów startowych w Parku Grabiszyńskim i weryfikacja zawodników,

– 10.35 – wspólna rozgrzewka dla obu dystansów,

– 11.00 – start biegu Wrocławska Dycha,

– 11.15 – start biegu Wrocławska Piątka,

– ok. 12.30 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców, losowanie nagród.

Udział w zawodach

W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 14 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica do pobrania: zgoda-opiekunów

W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać kod QR otrzymany od datasport lub dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest za okazaniem w biurze zawodów kodu QR danej osoby oraz UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU podpisanego przez Zawodnika oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet. Druk upoważnienia do pobrania: Upoważnienie do odbioru pakietu

Klasyfikacje

Wrocławska Dycha:

Open K i Open M

Kategorie Wiekowe: K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat),  K/M 40 (40-49 lat), K/M 50 (50-59 lat), K60+ , M70+.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Wrocławska Piątka:

Open M i Open K

Kategorie Wiekowe: Junior K/M (14-17 lat), K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat), K/M 40 (40-49 lat), K/M 50 (50-59 lat), K60+ , M70+.

Warunkiem utworzenia kategorii jest udział minimum 5 osób. W przypadku nie utworzenia kategorii zawodnicy są klasyfikowani z kategorią młodszą.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Nagrody

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 500 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 300 zł

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

3 miejsce Open K i M –statuetka Wrocławskiej Dychy + 100 zł

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Wyniki:

Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku SMS-em (warunkiem jest podanie numeru telefonu przy rejestracji).

Wyniki końcowe zostaną wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu lub wyświetlane na telebimie.

Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, FB zawodów, oraz na stronie www.wroclawska-10.pl

Opłaty Startowe 

Pakiet START zawiera:

 • pamiątkowy medal dla finisherów otrzymywany na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • bufet na trasie zawodów i w strefie finishera 
 • koszty zabezpieczenia medycznego,
 • koszty organizacji zawodów i zabezpieczenia tras
 • nagrody finansowe i niefinansowe dla zawodników. 
 • udział w losowaniu nagród po biegu.

Wrocławska Piątka

 • do 15 listopada 2022r. – 69 zł,
 • do 31 grudnia 2021r. – 89 zł,

Wrocławska Dycha

 • do 69 listopada 2021r. – 70 zł,
 • do 31 grudnia 2021r. – 89 zł,

Przy zapisach można zamówić SYLWESTROWĄ KOSZTULKĘ FINISZERA W10 – 49 zł. (bardzo dobrej jakości koszulka techniczna).

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Zwrot wpisowego

– w przypadku rezygnacji do 15 grudnia – zwrot 70% wpisowego, po tym terminie nie będzie możliwości rezygnacji ani przepisania na innego zawodnika.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika 30 zł. Przepisanie pakietu odbywa się online w panelu datasport.

Postanowienie Końcowe

Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 12:30 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiocie pomiaru czasu lub drogą mailową na adres: [email protected].

Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

KS TMTeam