NAGRODY

NAGRODY

Wrocławska Dycha Niepodległa Open

1 miejsce Open K i M – złoty medal Wrocławskiej Dychy Niepodległej

2 miejsce Open K i M – srebrny medal Wrocławskiej Dychy Niepodległej

3 miejsce Open K i M – brązowy medal Wrocławskiej Dychy Niepodległej

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Nagród finansowych nie przewiduje się.

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – złoty medal Wrocławskiej Dychy Niepodległej

2 miejsce Open K i M – srebrny medal Wrocławskiej Dychy Niepodległej

3 miejsce Open K i M – brązowy medal Wrocławskiej Dychy Niepodległej

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Nagród finansowych nie przewiduje się.

Great KIDS

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal a najlepsze 3 osoby z każdej kategorii (osobno dziewczyny i osobno chłopcy) – otrzymują dyplomy.