NAGRODY

NAGRODY

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 300 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 150 zł

3 miejsce Open K i M –statuetka Wrocławskiej Dychy + 100 zł

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.