Regulamin

Regulamin Sylwestrowej Wrocławskiej Dychy i Piątki

31 grudnia 2023r. (niedziela)

CEL IMPREZY

Popularyzacja imprez biegowych i biegania jako świetnej formy aktywności ruchowej i sportowej.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia, nawet w sylwestra.

Po bieganiu rano można więcej poszaleć w sylwestrową noc!!!

ORGANIZATOR

KS TMTeam

MIEJSCE, TERMIN I DYSTANSE

Ustalamy jeszcze gdzie, 31 grudnia 2023 roku.

Start Wrocławskiej Dychy – godz. 11.00.

Start Wrocławskiej Piątki: godz. 11.10.

Limit czasowy: Wrocławska Piątka: 50 min, Wrocławska Dycha: 1 h 25 min.

Limit uczestników: Wrocławska Piątka: 300 osób, Wrocławska Dycha: 600 osób.

ZGŁOSZENIA

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny: https://pucharsportow/zapisy

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do startu zawodów.

– Biuro zawodów będzie czynne od 9:00 do 10:55. BARDZO PROSIMY O PRZYJŚCIE WCZESNIEJ NIŻ 10.50!!! 🙂

HARMONOGRAM 

30 grudnia (sobota) 2023 r.

– 15:00 – 18:00 – zapisy, odbiór pakietów startowych

31 grudnia (niedziela_) 2023 r. 

– 9.00 – 10.55 – zapisy, odbiór pakietów startowych w miejscu startu i mety,
– 10.35 – rozgrzewka dla obydwu dystansów,
– 11.00 – start biegu Wrocławska Dycha.
– 11.10 – start biegu Wrocławska Piątka.
– ok. 12.30 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców.

UDZIAŁ W ZAWODACH

W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 14 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica do pobrania: zgoda-opiekunów

W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać kod QR otrzymany od datasport lub dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest za okazaniem w biurze zawodów kodu QR danej osoby lub dokumentu ze zdjęciem oraz upoważnienia do odbioru pakietu. Druk upoważnienia do pobrania: Upoważnienie do odbioru pakietu

KLASYFIKACJE

Wrocławska Dycha

Open K i Open M

Kategorie Wiekowe: K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat),  K/M 40 (40-49 lat), K/M 50 (50-59 lat), K60+, M60, M70+.

Wrocławska Piątka

Open M i Open K

Kategorie Wiekowe: Junior K/M (14-17 lat), Junior(ka) Starsza K/M (18-29 lat), Senior(ka) Młodszy(a) K/M (30-49 lat), Senior(ka) Starszy(a) K/M (50+)

Zwycięzcy kategorii Open (3 osoby) nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

NAGRODY

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy

3 miejsce Open K i M –statuetka Wrocławskiej Dychy

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

WYNIKI

Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku SMS-em (warunkiem jest podanie numeru telefonu przy rejestracji).

Wyniki końcowe zostaną wydrukowane i rozwieszone na tablicy po zakończonym biegu lub wyświetlane na telebimie.

Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, FB zawodów, oraz na stronie www.pucharsportow/w10-sylwester.pl

OPŁATY STARTOWE 

Pakiet START zawiera:

  • pamiątkowy medal dla finiszerów otrzymywany na mecie,
  • numer startowy z chipem,
  • bufet w strefie finishera z szampanem (3 rodzaje + bez alkoholu) + poczęstunek.  
  • koszty zabezpieczenia medycznego,
  • koszty organizacji zawodów i zabezpieczenia tras
  • nagrody finansowe i niefinansowe dla zawodników. 

Wrocławska Dycha i Piątka

  • do 15 grudnia 2023r. – 99zł,
  • od 16 grudnia 2023r. – 119zł.

Przy zapisach można zamówić SYLWESTROWĄ KOSZTULKĘ FINISZERA W10 – 49 zł. 

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Zwrot wpisowego

– w przypadku rezygnacji do 15 grudnia – zwrot 70% wpisowego, po tym terminie nie będzie możliwości rezygnacji ani przepisania na innego zawodnika.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika 30 zł. Przepisanie pakietu odbywa się online w panelu datasport.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt.

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 12:30 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiocie pomiaru czasu lub drogą mailową na adres: biuro@pucharsportow.pl.

Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

KS TMTeam