NAGRODY

NAGRODY

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 300 zł + gadżety od sponsorów.

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 250 zł + gadżety od sponsorów.

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł + gadżety od sponsorów.

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + gadżety od sponsorów.

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + gadżety od sponsorów.

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + gadżety od sponsorów.

Nagród finansowych nie przewiduje się.

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Great KIDS

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal a najlepsze 3 osoby z każdej kategorii (osobno dziewczyny i osobno chłopcy) – otrzymują dyplomy.

Losowanie nagród

Po zawodach odbywa się tradycyjna TOMBOLA czyli rozlosowanie nagród wśród wszystkich uczestników. W tym roku na pewno będą do rozlosowania następujące nagrody: