Regulamin

Regulamin Biegu

Wrocławska Dycha WIOSNA, Wrocławska Piątka WIOSNA

17 marca 2024r. (niedziela)

Cel imprezy:

Popularyzacja imprez biegowych.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.

Organizator

KS TMTeam

Miejsce, termin i dystans zawodów

Park Tysiąclecia, ul.Graniczna, 17 marca 2024r.

Start biegów

Great KIDS (biegi dla dzieci): godz.: 9.15.

Wrocławska Piątka – godz.: 10.30.

Wrocławska Dycha – godz.: 12.00.

Limit czasowy: Wrocławska Piątka: 50 min, Wrocławska Dycha: 1 h 25 min.

Limit uczestników: Wrocławska Piątka: 300 osób, Wrocławska Dycha: 600 osób, Great Kids: 180 osób.

ZGŁOSZENIA

– Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny: na stronie: https://pucharsportow.pl/zapisz-sie, lub na stronie https://datasport.pl

– W przypadku nie wypełnienia limitu startujących będzie możliwość zapisania się w Biurze Zawodów do startu zawodów.

– Biuro zawodów będzie czynne od 8.30 do 11:50.

HARMONOGRAM  

16 marca (sobota) 2024 r. – Wrocław Fashion Outlet

– 11:00 – 18:00 – zapisy, odbiór pakietów startowych w centrum handlowym Wrocław Fashion Outlet –
Graniczna 2, 54-610 Wrocław.

17 marca (niedziela) 2024 r. – Park Tysiąclecia,

– 8.30 – 11.55 – możliwy odbiór pakietów startowych w Parku Tysiąclecia ale zdecydowanie zapraszamy w sobotę,
– 9.15 – start zawodów dla dzieci – Great KIDS,
– 10.15 – rozgrzewka dla zawodników Wrocławskiej Piątki,
10.30 – start biegu Wrocławska Piątka,
– 11.00 – oficjalne wręczenie nagród GREAT KIDS,
– 11.30 – rozgrzewka dla zawodników Wrocławskiej Dychy,
12.00 – start biegu Wrocławska Dycha,
– 13.15 – oficjalne zakończenie imprezy: uhonorowanie zwycięzców W10 i W5, losowanie nagród (Great Kids, nie biorą udziału w losowaniu nagród).

UDZIAŁ W ZAWODACH

W biegu Wrocławska Piątka mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 14 lat i w tym przypadku zobowiązane są do dostarczenia przy odbiorze pakietu zgody rodzica lub opiekuna na start w zawodach. Zgoda rodzica do pobrania: zgoda-opiekunów

W biegu Wrocławska Dycha mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 lat.

W zawodach Great KIDS mogą wziąć udział dzieci od momentu od kiedy samodzielnie (bez asysty rodzica) są w stanie pokonać dany dystans. Zapisów dokonują w tym przypadku rodzice.

Wszyscy uczestnicy podczas odbioru numeru startowego muszą posiadać kod QR otrzymany od datasport lub dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Odbiór pakietu startowego w czyimś imieniu możliwy jest za okazaniem w biurze zawodów kodu QR danej osoby lub UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU podpisanego przez Zawodnika oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pakiet. Druk upoważnienia do pobrania: Upoważnienie do odbioru pakietu

KLASYFIKACJE

Wrocławska Dycha:

Open K i Open M

Kategorie Wiekowe: K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat),  K/M 40 (40-49 lat), K/M 50 (50-59 lat), K60+ , M70+.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Wrocławska Piątka:

Open M i Open K

Kategorie Wiekowe: Junior K/M (14-17 lat), K/M 20 (18-29 lat), K/M 30 (30-39 lat), K/M 40 (40-49 lat), K/M 50 (50-59 lat), K60+ , M70+.

Zwycięzcy kategorii Open nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.

Great KIDS

Kids 1 (od 2019) – 100m biegu
Kids 2 (2017-2018) – 200m biegu
Kids 3 (2015-2016) – 400m biegu
Nastolatek 1 (2013-2014) – 600m biegu
Nastolatek 2 (2011-2012) – 1000m biegu

Dekoracja na podium dla każdej kategorii GREAT KIDS o godzinie 11.00.

NAGRODY

Wrocławska Dycha Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 300 zł + gadżety od sponsorów.

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 250 zł + gadżety od sponsorów.

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + 200 zł + gadżety od sponsorów.

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Wrocławska Piątka Open

1 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + gadżety od sponsorów.

2 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + gadżety od sponsorów.

3 miejsce Open K i M – statuetka Wrocławskiej Dychy + gadżety od sponsorów.

Nagród finansowych nie przewiduje się.

Dla miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki.

Great KIDS

Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal a najlepsze 3 osoby z każdej kategorii (osobno dziewczyny i osobno chłopcy) – otrzymują dyplomy.

Losowanie nagród

Po zawodach odbywa się tradycyjna TOMBOLA czyli rozlosowanie nagród wśród wszystkich uczestników. W tym roku na pewno będą do rozlosowania następujące nagrody:

OPŁATY STARTOWE  

Pakiet START zawiera:

 • pamiątkowy medal na mecie zawodów dla każdego finishera,
 • bufet na 5tym kilometrze oraz „outdoor bufet” po biegu, kto startował ten wie, że jest obfity,
 • koszty profesjonalnego zabezpieczenia medycznego,
 • chipowy pomiar czasu i bezzwrotny numer startowy z zawodów,
 • koszty organizacji zawodów: obsługi technicznej, medialnej, obsługi zawodników, transport, rozładunek i przechowywanie sprzętu, nagłośnienie, speaker, DJ, obsługa wolontariatu, wyżywienie, przygotowanie pakietów startowych oraz wszelkie inne wydatki z prowadzeniem działalności: księgowość, biuro, telefony, ksero, drukowanie, produkcje grafik, teksów, FB, www, jak i inne. Tak, również z Państwa wpisowego pokrywane jest wynagrodzenie osób obsługujących event.
 • udział w losowaniu nagród po biegu.

Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha

 • do 15 lutego 2024r. – 99 zł,
 • do 15 marca 2024r. – 119 zł,
 • do 17 marca – 129 zł. (zapisy w biurze zawodów bez gwarancji pakietu startowego)

Przy zapisach można zamówić (tylko do 5 marca) KOSZULKĘ Wrocławskiej Dychy – 49 zł. (bardzo dobrej jakości koszulka techniczna).

Opłat indywidualnych za start oraz za dodatkowe elementy można dokonać jedynie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych po zapisaniu się na zawody.

Great KIDS (Pakiet zawiera tylko numer startowy, natomiast medal, soczek i baton – czeka na mecie)

 • wpłata do 10 marca: 30 pln.
 • od 11 marca: 40 pln.

Szanowni uczestnicy, jeśli znacie dzieci, które bardzo chciałyby wystartować w GreatKIDS a np ich rodzice nie mogę sobie pozwolić na taki start ze względów finansowych – prosimy o kontakt na ts@pucharsportow.pl – z pewnością umożliwimy nieodpłatny start takim dzieciom.

Zwrot wpisowego

– w przypadku rezygnacji do 28 lutego – zwrot 70% wpisowego, po tym terminie nie będzie możliwości rezygnacji ani przepisania na innego zawodnika.

– przepisanie pakietu na innego zawodnika 30 zł. Przepisanie pakietu odbywa się online w panelu datasport.

WYNIKI

Każdy z zawodników dostanie potwierdzenie wyniku SMS-em (warunkiem jest podanie numeru telefonu przy rejestracji).

Wyniki będą publikowane na bieżąco na telebimie podczas zawodów.

Wyniki będą publikowane na bieżąco na stronie www.datasport.pl, a po zawodach umieszczone na FB i www zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zapewnia sanitariaty typu ToiToi.

Organizator zapewnia miejsca do przebrania się i depozyt (w namiotach).

Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna

Protesty należy składać pisemnie w terminie do godziny 13:15 w dniu zawodów. Reklamacje dotyczące czasów proszę składać w namiocie pomiaru czasu lub drogą mailową na adres: biuro@pucharsportow.pl.

Wszystkich zawodników startujących w biegu Wrocławska Piątka i Wrocławska Dycha obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn, zmiany terminu zawodów oraz zmiany trasy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

KS TMTeam