Trasy wycieczek

Trasy wycieczek dobieramy w zasadzie w trakcie danego turnusu tak aby najbardziej dostosować do możliwości i oczekiwań grupy.